خدمات پس از فروش

دستگاه های تزریق مواد شیمیایی و Well head control panel تولیدی این شرکت به مدت 2 سال دارای گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.