لیست کارفرمایان

شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب
شرکت نفت فلات قاره ایران
شرکت نفت مناطق مرکزی
شرکت نفت و گاز پارس
شرکت کالای نفت
شرکت ملی حفاری ایران
شرکت عملیات اکتشاف نفت
شرکت پالایش نفت اصفهان
شرکت پالایش نفت شیراز
پتروشیمی اراک
سیمان هرمزگان
شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی