Basket & Box

Basket

از دیگر فعالیت های شرکت پروسرو ایران کیش می توان به ساخت انواع Basket و وسایل حمل ونقل جهت جابه جایی ابزارالات و ادوات مورد استفاده در دکل های حفاری اشاره نمود.

productions